ASMRiJ - informacje
     
       
  ORGANIZACJA ROKU


  PROGRAMY AUTORSKIE


  NASZA OFERTA


  STOPIEŃ DZIECIĘCY


  STATUT I REGULAMIN ASMRiJ


  NASZE WYSTĘPY


  PARTNERZYASMRiJ - informacje o Szkole

W ASMRiJ naukę mogą pobierać osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką, pragnące rozwinąć swą pasję do muzyki oraz zgłębić wiedzę i umiejętności muzyczne.
  • Szkoła realizuje wyłącznie przedmioty muzyczne (bez ogólnokształcących).
  • Profil Szkoły - sekcyjny.
  • Tok nauki - indywidualny w oparciu o programy autorskie nauczycieli.
  • Na lekcjach śpiewu, aranżacji oraz dowolnie wybranego instrumentu jest tylko jeden uczeń.
  • Szkoła kształci w zakresie: blues, rock, jazz, funk, reggae, pop, soul i inne.
Nauka w założeniu trwa maksimum:
  • I stopień dziecięcy 5 - 6 lat
  • I stopień młodzieżowy 3 lata
  • II stopień 4 - 5 lat
Rzeczywista długość nauki zależy od pracowitości, zdolności i ucznia.

O stopniu i roku rozpoczęcia nauki decyduje wynik przesłuchania wstępnego.

Wiek nie zamyka możliwości podjęcia nauki w Szkole. Każdy uczeń traktowany jest indywidualnie. Dlatego też zachęcamy do spełniania marzeń i rozszerzania własnych umiejętności osoby dorosłe.Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy ul. Jana Olbrachta 36/42 Warszawa, tel. +48 887 170 260, biuro@asmr.pl